Siglasite

Specificul școlii

În prezent Şcoala Gimnazială Specială „Sfântul Vasile” este localizată în municipiul Craiova, judeţul Dolj, fiind singura şcoală specială pentru elevi cu deficienţe senzorial- auditive și deficiențe senzoriale multiple (DSM/SURDOCECITATE) din zona Olteniei. În această unitate şcolară sunt şcolarizaţi copii cu deficienţe de auz, începând cu grupe de preşcolari până la nivel gimnazial ,clasa a-VIII-a, dar și copii cu deficințe senzoriale asociate (SURDOCECITATE/DEFICIENȚE SENZORIALE MULTIPLE) ,școlarizați la nivel preșcolar,primar, gimnazial.

Școala oferă școlarizare în regim intern sau extern în funcție de dorințele părinților. Conform legislație în vigoare, copii cu deficiențe beneficiază de școlarizare, cazare, echipament și rechizite școlare gratuit. De asemenea transportul pe calea ferată este gratuit. Copiii cu deficiențe beneficiază și de alte gratuități, conform legislației în vigoare.

Școala pune la dispoziția elevilor săli de clasă, laboratoare și cabinete școlare, cabinete de specialitate pentru recuperarea și compensarea deficienței de auz și a deficiențelor asociate, sală de kinetoterapie.

Şcoala Gimnazială Specială Sf.Vasile oferă servicii educaţionale elevilor înscrişi în clasele pregătitoare şi I – VIII, metodele şi programele fiind adaptate în funcţie de gradul şi tipul de deficienţă. Cadrele didactice dau dovada unei înalte competenţe profesionale în accesibilizarea conţinuturilor stiinţifice si transpunerea acestora în conţinuturi şcolare prevăzute de Curriculum-ul naţional.

Resurse umane și materiale alocate claselor

Resursele existente în scoală ne indreptăţesc să putem asigura servicii psihopedagogice şi terapii specifice nu numai elevilor şcolii, ci şi a copiilor preşcolari cu dizabilităţi şi a copiilor cu dificultăţi de adaptare şi de învăţare din învăţământul public, prin profesorii de sprijin şi profesorii itineranţi. Prin activităţile desfăsurate, urmărim integrarea şi adaptarea şcolară, socială şi familială a elevilor, dezvoltarea personală, precum şi orientarea în carieră.

Curriculum diferențiat

ORDIN nr. 3.300 din 19 februarie 2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului național pilot de tip "Școala după școală", pentru elevii până la clasa a VIII-a inclusiv<

Adresa nr. 8028 din 25/02/2021 privind Aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului național pilot de tip "Școala după școală" pentru elevii pană la clasa a VIII-a inclusiv